סדנאות

המרכז הישראלי
למנהיגות צעירה

וינה משלחת 2019
מדריד משלחת 2020