Community Start Up

מנהיגות חברתית כלכלית Community Start Up - מחוץ למפעל HP INDIGO - מנהיגות דיפלומטיה יזמות

Community
Start Up

קהלי יעד

בני נוער בכיתות ט’ – י”ב מרחבי הארץ בקרב כלל המגזרים של החברה הישראלית, היהודי ושאינו יהודי. הפעילות בתכנית מתקיימת ברשויות ובבתי הספר
(חטיבות ביניים ותיכונים).

היקף התכנית

המרכז הישראלי למנהיגות צעירה, מכשיר את בני הנוער להוות את עמוד התווך העתידי של החברה הישראלית תוך יצירת אופקים חדשים ורחבים בעלי צביון עכשווי, זאת תוך הקניית כישורים ומיומנויות המבטאים ערכים של מנהיגות, יזמות חברתית והגשמה, ומהווים תשתית איתנה לפיתוח מנהיגות והעצמה מתמדת. כאן שזורים יחד העצמה ופיתוח כישורי מנהיגות ומעורבות חברתית, חשיבה אל עולם היזמות ומנהל עסקים והרחבת תחומי דעת נוספים תוך עידוד ההתנדבות ועשייה בתחומים חברתיים שונים.

חזון

פיתוח יכולת חשיבה חברתית יזמית בקרב בני נוער.

מטרות התכנית

ניהול ומנהיגות – הקניית כלים ומיומנויות המכשירים למנהיגות במעגל הסובבים הקרוב. 

 • מה נדרש ממני כמנהיג לנצח את השינוי.
 • הובלת שינוי – כיצד להוביל  שינוי בקהילה.
 • סגנונות אישיים וסגנונות תקשורת – אפיון סגנון התקשורת האישי.
 • חשיבה מחוץ לקופסה.
 • פיתוח אחראיות אישית, עצמאות וערכים.
 • עקרונות היזמות החברתית והעסקית.
 • סוגיות חברתיות שונות ומעוררות.
 • גיוס משאבים.

להצליח בעזרת חזון וערכים חזון וערכי ליבה עומדים בבסיס כל ארגון ופרויקט מצליח.

איתור תחום המיזם החברתי – מודלים עסקיים ככלי אסטרטגי להצלחה בחיים האישיים, בלימודים ובעתיד המקצועי.

פיתוח יזמות ורכישת כלים לתכנון החברתי

 • יזמות מהי? הכרות עם מושגי יסוד ביזמות.
 • מיהו יזם? מהן התכונות שעליו לטפח? על איזה צורך עונה היזמות?
 • פרמטרים להצלחה ומצוינות.
 • פרזנטציה מנצחת – הצגת הרעיון העסקי בצורה תמציתית.
 • ניהול מו”מ, שפת גוף ותקשורת בין-אישית, עמידה מול קהל, עבודת צוות וכו’.
 • תכנית עסקית – עקרונות, מבנה והתנסות בפועל.
 • כתיבה עסקית – כיצד לנסח מסמכים עסקיים ולהציגם (מסמכים, מצגות), לימוד והתנסות.
 • משחק תפקידים – זיהוי כללי המשחק של החיים העסקיים.
 • הרצאת יזם אורח.

 

ניהול הפרויקט החברתי

 • שיעור פתיחה… וקצת על כלכלה, תורת המשחקים וחשיבה מחוץ לקופסה.
 • מושגי יסוד בתחום הניהול, גישות שונות לניהול, מיהו ומהו “המנהל”, המנהל כמנהיג.
 • ניהול ארגוני: הגדרת מטרות ויעדים בארגון, אסטרטגיה ארגונית, תכנון, הפעלה, בקרה, הכנת תכניות עבודה ותקציב.
 • הגדרת מטרה ברורה וריאלית, תכנון מבוקר, יעדים, סדר עדיפות.
 • הכרת מודל יישומי לניהול ממוקד יעדים – הגדרת מטרה ברורה וריאלית, בחינת הקונספט השיווקי.
 • סגנונות ניהול ומנהיגות – סגנונות אישיים, סגנונות ניהול שונים והשפעתם על מוטיבציית הצוות להישגיות ומצוינות.
 • כיצד להוביל אנשים באסרטיביות – הבנת הגורמים להנעת אנשים.
 • התמודדות עם התנגדויות.
 • ניהול זמן – הבחנה בין דחוף לחשוב, מי הם גוזלי הזמן, טיפים לניהול עצמי נכון.

 

שיווק המיזם החברתי

 • מושגי יסוד בשיווק – בניית תכנית שיווקית איך לזהות את הלקוח שלי ומה הוא צריך, מה בין שיווק למכירות.
 • בניית המיזם החברתי כמותג/ים, ומיצוב המותג.
 • שימוש בערוצי תקשורת להעברה יעילה של מסרים – הגדרה והבחנה בין תקשורת מילולית, שפת הגוף, סמארטפון, רשתות חברתיות. בחינת האפקטיביות של כל אחד מן האמצעים ומעגלי ההשפעה שלהם.
 • דוברות – אומנות הדיבור, רטוריקה, תיאוריה והתנסות מעשית, אומנות השימוש בתקשורת העכשווית הגלובלית ואומנות ההופעה בפני ציבור.
 • שיווק ברשת – מערכת הפצה, רשת האינטרנט ורשתות חברתיות כפלטפורמה שיווקית. פרזנטציה עסקית מהדור החדש.
 • קידום הפרויקט באמצעות תקשורת אפקטיבית – סדנא להענקת כלים יישומיים לתקשורת חיובית ותקשורת מנצחת.
 • שימוש אפקטיבי בשפת הגוף – כיצד לתקשר עם אנשים ולהשיג מטרה חיובית משותפת.
 • טיפים לשימוש אפקטיבי בקבלת משוב ושאלת שאלות.
 • משא ומתן מנצח – הקניית כלים למשא ומתן, התנסות בניהול מו”מ על פי שלבים. במקרה הזה לקיחת אחריות בתהליך השכנוע.
 • פרזנטציה עסקית – מהי פרזנטציה, חשיבה מחוץ לקופסה כמנוף לבידול ופריצת דרך אישית ועסקית, יצירת באאאאזזזז.
 • הצגת הפרויקט הלכה למעשה – הצגת פרויקט היזמות החברתית.

תוכניות נוספות