שגרירים צעירים מסביב לעולם
1

מספר משלחות

1

יעדים

1

שגרירים צעירים

תכנית “מנהיגות חוצת גבולות – שגרירים צעירים” מפתחת ומטפחת קבוצה איכותית ודינמית, אשר ביכולתה להשפיע על עיצוב דעת הקהל בעולם בכל הקשור לתדמיתה של מדינת ישראל ולמיתוגה. כמו גם, על בני הנוער מהקהילות השונות ברחבי העולם איתם יפגשו במהלך ביקורם.

כחלק מאירוע סיום התכנית, יוצאים השגרירים הצעירים למשלחות במדינות שונות.

השגרירים עוסקים בהפצת האמת על ישראל הן במרחב הפרונטלי People to People והן במרחב הדיגיטלי על ידי הצגתה באופן צעיר, אמין, א-פוליטי, אובייקטיבי ובשפה המותאמת לבני נוער ומזווית ראייתם.

אנו מאמינים כי המפגשים של חברי המשלחת עם אזרחי המדינה יעמיקו את קשרי הידידות, הכבוד וההבנה ההדדיים, יגבירו את הסולידריות ויאפשרו את ייצוגה של מדינת ישראל מנקודת מבט אישית, נטולת ניחוח פוליטי.  

הסכמים ושיתופי פעולה בינלאומיים